Звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку Сарненського району за 2009 рік

 ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2009 РОЦІ

Програма економічного та соціального розвитку району на 2009 рік була схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 31 грудня 2008 року № 668 “Про Програму економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2009 рік” та затверджена рішенням районної ради від 22 травня 2009 року   № 650 “Про районну програму економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2009рік”.

Протягом 2009 року робота органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району спрямовувалася на виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку району на 2009 рік (далі - Програма) та першочергових заходів щодо мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку району, затверджених спільним розпорядженням голови райдержадміністрації і голови районної ради  від 22 січня №27 та №03

Основними пріоритетами, на які були спрямовані  першочергові антикризові заходи - забезпечення зменшення негативного впливу кризових явищ на економіку району, недопущення подальшого розгортання кризи та гальмування розвитку економіки, а також подолання негативних наслідків кризи. Вирішення соціальних проблем, підтримка найвразливіших верств населення, збереження власного потенціалу розвитку.

           Реалізація  завдань  Програми та першочергових заходів,   дозволила пом’якшити соціальні та економічні наслідки кризи  в реальному секторі економіки, пройти найглибшу точку падіння та досягти певних результатів.

Промисловість

       Стан роботи промислових підприємств району на протязі 2009 року характеризує поступову  стабілізацію ситуації у реальному секторі економіки. Починаючи з лютого місяця поточного року відмічається тенденція щодо зростання обсягів промислового виробництва до попереднього місяця і поступове скорочення темпу спаду обсягів до відповідного періоду минулого року.

       Якщо у січні місяці поточного року спад виробництва складав 32 відсотки до грудня, або 64 відсотка до січня минулого року, то в лютому приріст виробництва склав до попереднього місяця 17,6 відсотка , в квітні 15,5 відсотка , в червні 6,5 відсотка, у вересні 19,5 відсотка. Загалом у листопаді місяці поточного року обсяги промислового виробництва зросли  проти рівня січня місяця в 2,2 раза.

Динаміка обсягів промислового виробництва за січень-листопад 2009 року

 

             Крім того, в серпні місяці підприємства подолали мінусовий бар’єр по виробництву товарної продукції до відповідного періоду минулого року, і мали 1.7 відсотка приросту (по області серпень 2009 року до 2008 року складав лише 59,7 відсотка (40,3 відсотка спаду), у вересені  + 1,8% , листопад +0,6%.(по області  листопад 25,8 відс.спаду).

     За 11 місяців 2009 року темп спаду виробництва скоротився до відповідного періоду минулого року на 40 відсотків і склав 24 відсотка ( по області 32,6відс.) 

 

Темпи спаду промислової продукції за 11 місяців 2009 року
(у відсотках до відповідного періоду минулого року)


        Темпи виробництва, передбачених на поточний рік Програмою, забезпечено  в галузі машинобудування та оброблення металу  на 18 відсотків, при  прогнозованому прирості на рік  –  11 відсотків,  в деревообробній на 14,7 відсотка, при запланованому Програмою  5 відсотків.

         Нижче показників Програми темпи зростання у харчовій промисловості- 79% (за Програмою – 102 %).

         Із-за відсутності ринків збуту значно зменшились  обсяги у добувній промисловості – 72% (за Програмою – 106 %)

               Найбільші прирости в абсолютному виразі отримано на ВАТ ”Вирівський кар’єр” + 18,7 млн.грн. (в 2,6 раза), ВАТ “СЗМТК” 4,2 млн.грн.(+18,4 відс.),   НДБ”Експорт”  0,93 млн.грн. (+96 відс.), ВАТ”Хлібозавод” 0,6 млн.грн. (+3,0 відс.)

Зменшення обсягів виробництва призвело до зменшення реалізації промислової продукції на 25 % по відношенню  до відповідного періоду минулого року. За січень-листопад 2009 року промисловими підприємствами реалізовано продукції на 221,8 млн.грн., де  понад 60 відсотків  обсягів усієї реалізованої продукції складає продукція добувної промисловості в якій і спостерігається найбільше сповільнення .

Агропромисловий комплекс

Впродовж 2009 року  збережена позитивна динаміка зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства.

        Загальне виробництво валової про­дукції сільського господар­ства в усіх категоріях госпо­дарств за 11 місяців 2009 року зросло на 0,2 відсотка і становить 178,9 мільйона гривень.

Динаміка виробництва валової продукції в усіх категоріях господарств         району в 2009 році. 


В усіх категоріях господарств збережено на рівні минулого року поголів’я ВРХ та свиней, а поголів’я птиці зросло на 11,4 відсотка.

Сільськогосподарськими підприємствами району за 11 місяців  поточного року вироблено 4749 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 5,5 відсотка. Продуктивність корів зросла на 24,5 відсотка і склала 3670 кілограм молока в розрахунку на одну фуражну корову. З початку року отримано 12,5 млн.  штук яєць, що на 25 відсотків більше проти минулого року.

Станом на 1 грудня в сільськогосподарських підприємствах в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросло  поголів’я корів на 3,5 відсотка, свиней на 9,9 відсотка, птиці на 61 відсоток.

Динаміка виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, в % до 2008 року.

 

          В 2009 року створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Добриця», який надаватиме послуги по обробітку ріллі, посіву зернових культур особистим підсобним господарствам громадян та фермерським господарствам Степанської селищної ради.

       Створено пункт сервісного обслуговування худоби в господарствах населення в с. Кам’яне-Случанське. Для здешевлення робіт по штучному осіменінню корів населення використано з районного бюджету 12 тисяч гривень.

        Розширено племінну базу СГПП «Случ» на 130 голів корів., реалізовано 70 голів племінних нетелів.

        За 11 місяців сільськогосподарськими підприємствами було придбано 4 одиниці техніки на загальну суму 140 тисяч гривень. 

       Інвестиційна та будівельна діяльність

          Як і в попередні роки підприємства району продовжують залучати інвестиційні кошти, які спрямовуються на розвиток підприємств.

       Порівнюючи динаміку росту інвестицій в основний капітал з минулорічними показниками, необхідно зазначити, що в 2009  році  мало місце уповільнення зростання. Причинами цього є, як економічні фактори – обмеженість фінансових ресурсів підприємств, кредитування  так і значне зростання інвестицій у відповідному періоді минулого року (в 3,5 раза) 

         За 9 місяців 2009 року у розвиток економіки району підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування залучено 80,0 млн. грн. капітальних інвестицій, з них 69,7 млн. грн. ( 87 %)  - інвестиції в основний капітал.

       Із загальної суми коштів найбільше - 65,6 відсотка освоєно підприємствами промисловості . Основним джерелом інвестування є власні кошти підприємств, за рахунок яких освоєно 70 відс. загального обсягу капіталовкладень проти  23 відсотки в минулому році. Частка залучених коштів іноземних інвесторів складає лише 13 відсотків, що на 50 відсотків менше  минулорічного показника.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій залучених у господарський комплекс району станом на 01.10.2009 року склав 9,3 млн.дол.США, що становить 99,2 відсотка до 01.01.2009 року. Не значне зменшення відбулося за рахунок зміни курсу валют.

                  Обсяг прямих іноземних інвестицій
(наростаючим підсумком з початку інвестування)

Про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало   7 підприємств  району.

   Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Франції, Німеччини , Польщі.

Найбільший приріст іноземного капіталу у січні– вересні 2009 року спостерігався на підприємствах, основним видом економічної діяльності яких є добувна галузь промисловості .

Майже половина загального обсягу іноземного капіталу (46,2відс.) зосереджена на  підприємстві ВАТ»Вирівський кар’єр», 17 відсотків у ТОВ»Технобуд», 3,3 відс. у ТОВ »Габро», 1,6 відсотка НДБ» Єкспорт» .

За рахунок різних джерел фінансування в 2009 році:

 • На ТОВ”Селищанський гранкар’єр” встановлено та в травні місяці цього року введено в дію дробарку Бельгійського виробництва по виробництву щебеня за євростандартами, потужністю до 1 млн.тонн щебеню в рік, що в свою чергу дасть змогу забезпечити ріст обсягів виробництва товарної продукції до 5 млн. грн. в місяць. Підприємством в 2009  році освоєно понад 10 млн.грн. інвестиційних коштів.
 • Для збільшення випуску щебеню за євростандартами та сортуванню його за фракціями продовжується реконструкція технологічних ліній та галерей дробильно – сортувального цеху на ТОВ ККНК “Технобуд” . Загалом підприємством освоєно інвестицій в основний капітал на 22 млн.грн.
 • Для покращення якісних показників виробничого процесу по виготовленню хлібобулочних виробів, ВАТ “Хлібозавод” придбав обладнання для виробництва технологічної пари, гарячий стіл для пакування хліба, холодильну шафу та меблеве обладнання для покращення умов по доставці хлібобулочних виробів. Всього залучено коштів в основний капітал на суму 0,9 млн.грн. Це дало змогу довести випуск хлібобулочних виробів до 16 тонн на добу.
 • В поточному році в травні місяці ТОВ НДБ ”Експорт” ввело в дію технологічну лінію по виготовленню тарної дошки.  Обсяги виробництва зросли на 50 відсотків, реалізація продукції на 72 відсотки проти минулого року. Залучено інвестицій в основний капітал на суму 697 тис. грн.
 • В 2009 році відновлено роботу ЗАТ»Соснівський гранкарєр»
 • ВАТ”Вирівський кар’єр” та ВАТ “СЗМТК”  поповнили свій капітал відповідно  на 9,2 і 1,3 млн. грн.
 • За рахунок розширення виробничих потужностей на підприємстві  об’єднання громадян “Журавушка “ ( ТОВ”Діброва-агро”) виробництво яєць зросло на 25.9 відсотка і становить 11.4 млн.штук яєць
 • Зростають обсяги зовнішньоторговельних операцій.

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень - вересень 2009 року збільшився на 4,3 відс. порівняно з відповідним періодом 2008 року і склав 70,3 млн. дол. США. При цьому, обсяг експорту зріс на 62,9 відс., імпорт зменшився на 70 відс. Зменшення обсягів імпорту дає змогу в свою чергу зберегти баланс у задоволенні потреб населення продукцією власного виробництва.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить по району 20,95 
(по  області  1,29).

         Найбільш значними торговими партнерами з експорту в 2009 році були країни Європи із часткою в 64,5 відсотка від загального обсягу експорту товарів, а також країни СНД, із часткою в 32,6 відсотка .

Збільшення експорту товарів відбулося за рахунок зростання поставок на протязі року до Республіки Польща в 24,3 раза (до відповідного періоду минулого року), що складає 56,6 відсотка від загального обсягу поставок, Молдови в 6,4 раза, Італії в 2,3 раза, Франції 5,6 раза.

Імпортерами за цей період були 16 країн світу. Загальна сума коштів від  імпортованого товару складає 2,9 млн.дол.США.Найбільше товарів отримали від  країн Європи ( 2,6 млн.дол.. США).

Район має найбільше позитивне сальдо ( 68,0 млн.дол.США) серед  районів області. В цілому по області сальдо складає 62,04 млн.дол.США.

           Для вирішення першочергових проблем у соціальній сфері за кошти бюджетів всіх рівнів   на 2009 рік   передбачено 30,6  млн.грн. капітальних вкладень, в тому числі з Державного бюджету 10,7 млн.грн., обласного 2,5 млн.грн.

           Станом на 31.12.09 року профінансовано 26,8 млн.грн., або 87,6 відсотка передбаченого на рік обсягу.

       Відповідно до завдань Програми продовжується будівництво школи в с.Тинне, за звітний період на будівельні роботи даного об’єкту профінансовано 12,852 млн.грн. бюджетних коштів, із них – 500,0 тис.грн. – кошти районного бюджету.

Виконано роботи по реконструкції приміщення клубу колишньої військової частини під гуртожиток ліцею «Лідер» на суму 2128347 гривень та встановлено блочно-транспортабельну котельню по даному об'єкту - 159190 гривень.

Завершено реконструкцію покрівлі спортивної зали та поточний ремонт класної кімнати НВК «Школа-колегіум» м.Сарни, вартість робіт складає - 123113 гривень та виконані ремонтні роботи системи електроосвітлення «старого» навчального корпусу з заміною ламп розжарювання на сучасні люмінесцентні - 21600 гривень,  з них : районний бюджет -10800 гривень, обласний - 10800 грн.

Здійснено капітальний ремонт та реконструкцію частини старого приміщення Зносицької ЗОШ І-ІП ст. на суму - 297504 гривень.

Проведено капітальний ремонт теплотрас Стрільської, Одринківської, Степанської загальноосвітніх шкіл та відповідно профінансовано - 64872 грн., 124242 грн., 144942 грн.

Для покращення теплового режиму встановлено металопластикові вікна у Любиковицькій, Цепцевицькій, Спеціалізованій школі розвитку І ст. №5 м.Сарни на суму 312917 грн., відповідно - 85768 грн., 133428 грн., 93721 грн. та проведено промивку системи опалення на суму 199340 грн., з них: ЗОШ І-ПІ ст. с.Цепцевичі - 27486 грн., ЗОШ І-ІП ст. с.Карпилівка - 30996 грн., Клесів - ліцей - 39342 грн., ЗОШ І-ІІ ст. с.Одринки -16571 грн., гімназія - 49946 грн., СШР І ст. м.Сарни - 34999 грн.

В Клесівській ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей проведено капремонти: актової зали - 1213811 грн., покрівлі майстерні - 69825 грн., системи водопостачання та водовідведення, заміну вікон, завдяки чому відновлено роботи внутрішніх вбиралень, на що профінансовано - 298831 грн.,

Виконано роботи по капремонту внутрішніх вбиралень БДМ м.Сарни на суму 60000 грн.,  надвірних вбиралень Чемернянської ЗОШ І-ІП ст. - 27841 грн., Тинненської ЗОШ І-ІІ ст. - 37030 грн., М.Вербчанської ЗОШ І-ІІ ст. - 23971 грн.

Виконано роботи по заміні електропроводки в Кам'янеслучанській ЗОШ І-ІІ ст. - 28263 грн.

Завершено роботи по реконструкції котельні на твердому паливі на електрокотельню ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Сарни - 250305 грн. Продовжувались роботи по добудові внутрішніх вбиралень ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м.Сарни – 145610 грн.

Придбане приміщення будинку побуту (їдальні), яке перебуває сумісній власності колективу власників бувших працівників СГПП «Кузьмівське» під школу - 71330 грн.

         Всього по закладах освіти за звітний період, за кошти районного бюджету виконано підрядних робіт на загальну суму- 5742,6 тис. грн., профінансовано - 5022,7 млн. гривень, що становить 87,5 відсотка до загальної суми виконаних робіт.

              Виконувались пріоритетні завдання і в дошкільних навчальних закладах.

         Так, за кошти районного бюджету – 16,7 тис.грн. побудовано підвідні інженерні мережі до об’єкту теплопостачання БТК-192 ДНЗ «Калинка» смт.Степань; проведено реконструкцію водяного опалення в ДНЗ «Дзвіночок» с. Бутейки – 50,0 тис. грн.; за рахунок дотації вирівнювання з Державного бюджету здійснюється ремонт приміщення дитячого садка в с. Карпилівка,  виконано та профінансовано робіт на суму – 136,4 тис. грн.

   Із районного бюджету на заклади охорони здоровя Сарненського району профінансовано 1345,4 тис. грн. (бюджет розвитку – 97,9 тис. грн., капітальні вкладення – 414,5 тис.грн., субвенція в обласний бюджет – 834,0 тис.грн). Зокрема:

Продовжувалась реконструкція казарми колишньої військової частини під терапевтичний корпус на 100 ліжок. Передбачена субвенція з районного бюджету обласному бюджету – 834,0 тис. грн.. профінансована на суму 834,0 тис. грн., 100%;

На капітальний ремонт:

- даху районної поліклініки Сарненської центральної районної лікарні використано 254,4 тис. грн..;

- зовнішніх тепломереж установ Сарненської центральної районної лікарні (в тому числі Степанської районної лікарні) профінансовано на суму – 140,1 тис. грн.;

- капітальний ремонт теплотраси Сарненської центральної районної лікарні профінансовано на суму 20,0 тис. грн.;

На реконструкцію зовнішніх електричних мереж - для підключення резервного джерела електромереж Сарненської центральної районної лікарні профінансовано 97,9 тис. грн.

              Загальний обсяг видатків районного бюджету на поліпшення технічного стану закладів культури за 2009 рік склав 393,3 тис. грн.

У 2009 році завершено роботи по капітальному ремонту приміщення № 2 дитячої музичної школи м. Сарни (241,6 тис. грн). проведено поточний ремонт орендованого приміщення вечірньої школи під публічно-шкільну бібліотеку № 1 м.Сарни (140,0 тис. грн). Проведено поточні ремонти приміщень дитячої музичної школи смт. Степань (2,0 тис. грн), центральної публічно-шкільної бібліотеки (4,6 тис. грн), районного будинку культури (5,1 тис. грн). у 2009 році завершено будівництво клубу у с. Довге. Робіт виконано на суму 115,2 тис. грн.

         Продовжується робота з реформування та технічного переоснащення житлово-комунального господарства  району.

За січень - листопад 2009 року на розвиток та функціонування житлово-комунального господарства району за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 6,25млн. грн., що на 22 відс. більше ніж за відповідний період 2008 року, в т.ч. 1,22 млн.грн. – з обласного бюджету, 2,93 млн.грн. – з місцевих бюджетів, 2,1 – з інших джерел фінансування.

Станом на 17 грудня 2009 року надано житлово-комунальних послуг на суму 9728,2 тис. грн.., що на 25 % більше, ніж у 2008 році, в тому числі реалізовано послуг з теплопостачання на суму 4093,4 тис. грн. (+30 відс.), з водопостачання та водовідведення – 3758,6 тис. грн. (+39відс.), з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 1699,9 тис. грн. (-6відс.).

Активізовано роботу щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з утримання та обслуговування житлових будинків.

В 2009 році створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Авангард-Сарни» в м. Сарни по вул. Я.Мудрого,3. На сьогоднішній день в м. Сарни існує 2 та в смт.Клесів – 5 ОСББ. В третьому кварталі 2009 року на виділені з міського бюджету кошти в розмірі 5,0 тис.грн. проведено заміну вхідних дверей в під’їздах будинку ОСББ «Добробут-Сарни» по вул. Грушевського, 2.

Реалізуються заходи з енергозбереження в усіх сферах діяльності.

За 11 місяців 2009 року на вказані цілі за рахунок різних джерел фінансування спрямовано 3,3 млн. грн., що дало економію енергетичних ресурсів, зокрема – природного газу 66,7 тис. м3, електроенергії – 47,8 тис.квт.год. та теплової енергії – 169 Гкал. Загальна сума економії склала 579,1 тис.грн.

Стабільно функціонує транспортний комплекс та системи зв’язку.

Автотранспортним сполученням в Сарненському районі охоплено 62 населених пункти, що становить 92,5 відсотка від їх загальної кількості. . Не забезпечено транспортом с. Одринки (проживає 601 чол.), с. Поляни (проживає 419 чол.), с. Угли (проживає 237 чол.), с. Убереж (проживає 60 чол.) та с. Гута-Перейма (проживає 95 чол.).

З метою вирішення питання транспортного забезпечення вищезазначених населених пунктів їх  включено до автобусної маршрутної мережі Рівненської області затвердженої Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02.03.2009 № 75, в результаті чого планується забезпечити автобусним сполученням усі населені пункти району.

За січень-листопад 2009 року маршрутними автобусами перевезено

1331,2 тис. пасажирів, що становить 104,1% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

 

Пасажирооборот за січень-листопад 2009 року становить 28,7 млн. пас./км, що в порівнянні з минулим роком складає 116,7%.

Середня дальність пасажирських перевезень за січень-листопад 2009 року маршрутними автобусами становить - 21,6 км (19,2 км – за відповідний період минулого року).

З метою підвищення рівня якості послуг зв'язку та задоволення попиту населення і організацій, підприємств, установ, в районі систематично проводиться робота по розширенню діючої мережі електрозв’язку.

Зокрема за період 11 місяців 2009 року Сарненським цехом телекомунікаційних послуг № 14 проведено розширення номерної ємності АТС в с. Немовичі на 45 телефонних номерів, прокладено та розгалужено телефонну мережу по с. Яринівка на 80 телефонних пар з загальним використанням кабельно-провідникової продукції 57,2 км., збільшено кількість Інтернет-портів для надання послуг швидкісного Інтернет-з'єднання (1 Мб/с) із 480 шт.
до 1092 шт.

    Ведеться системна робота щодо забезпечення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва.

              Для спрощення системи реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності в районі створений та діє дозвільний центр, працює державний реєстратор, відкрита   перша серед районів області   Філія Рівненської торгово-промислової палати, яка надає суб’єктам господарювання різноманітний спектр послуг – експертиза та сертифікація товарів, експертна оцінка майна, зовнішньоекономічна діяльність (організація ділових поїздок за кордон на виставки, форуми, відкриття віз юридичним особам та підприємцям, переклади з іноземної та на іноземну мову), юридичні послуги, виставкова діяльність, організаційна робота 

      Відкриття цих підрозділів дозволяє суб’єктам господарювання скоротити як фінансові витрати так і час .

       Станом на 01 грудня 2009 року в районі зареєстровано 273 малих підприємства та 2994 фізичних осіб – підприємців.

             І з загальної кількості, як юридичних так і фізичних осіб на спрощеній системі оподаткування - єдиному податку знаходиться відповідно 15,9 та 74,3 відсотка суб’єктів підприємницької діяльності.     

          З початку року СПД сплачено до бюджету 2,1 млн.грн. єдиного податку, в тому числі юридичними особами - 267,6 тис.грн.,   фізичними особами - 708,9 тис.грн. 

            Для здійснення підприємницької діяльності суб’єктам малого підприємництва на протязі року надано під викуп 36 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 39,0178 га на суму 3,4 млн.  грн., проти 50 земельних ділянок на суму 2,6 млн.  грн. в 2008 році.

Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, млн.грн.


Всього від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення за 2009 рік до державного та місцевих бюджетів надійшло 2,56 млн. грн., в тому числі до місцевих бюджетів - 2,304 млн.грн., Державного -0,256 млн.грн.

За 2009 в районі на земельних аукціонах продано право оренди на 2 земельні ділянки на суму 20 тис. 980 грн., що на 1,33 рази більше за стартову.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року №844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянам України у 2009 році" щодо безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, передбачено на протязі 2009 року виготовити та видати 9849 тис. державних актів.

Станом на 14 грудня поточного року органами місцевого самоврядування від громадян отримано 5535 тис. заяв, які зареєстровані управлінням Держкомзему у Сарненському районі.

Згідно поданих на даний час заяв укладено 3487 тис. договорів на виготовлення технічної документації, в тому числі з інститутом землеустрою – 2236 тис., регіональною філією ДП "Центр ДЗК" 1157 тис., рівнегеокадастр – 112. Виготовлено 558 державних акти, з них зареєстровано та видано громадянам 545 державних акти.

У 2009 році укладено 7,594 тис. договорів оренди земельної частки (паю). Загальна сума виплат згідно укладених договорів в грошовому еквіваленті становить 835,2 тис. грн.., з них у грошовій формі 22,2 млн., грн., натуральній ( сільськогосподарською продукцією) 813 тис.грн.

Як і передбачалось у Програмі - 2009, в районі забезпечено зростання розміру заробітної плати та пенсій.

Так, середньомісячна заробітна плата за січень – листопад зросла на 6,4 відсотка при запланованому Програмою 5 відсотків і становить на 01.12.2009 1456,40 грн. (в 2008 – 1369,19 грн.)

Середньомісячна заробітна плата по району за 2009 рік

       Заборгованість із виплати заробітної плати  скоротилась на 13 відсотків, або  на 186 тис.грн.  проти відповідного періоду минулого року.

       Постійно проводилась робота по контролю за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

        За звітний період проведено 25 засідання комісій з виплати заробітної плати, праці та соціальної політики, 122 перевірки стану дотримання законодавства про оплату праці, недопущення заборгованості із виплати заробітної плати, проведені наради, зустрічі з керівниками.

        Посилено контроль за використанням найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

         Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення перевірено 123 суб’єкта господарювання, де виявлено 77 факти використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин. За результатами перевірок легалізовано 59 робочих місця, матеріали по 11 об’єктах передані в прокуратуру, 8 знаходиться на контролі.

      Середній розмір пенсії в районі (з урахуванням надбавок до пенсій) за 11 місяців 2009 року склав 790,55 грн. Зростання порівняно з відповідним періодом минулого року складає 111,6 % (в 2008 році – 708,26 рн.)

Динаміка середнього розміру пенсій
за 11-місяців 2009 рік.

      Бюджет Сарненського району по власних доходах загального фонду за 2009 рік виконаний на 107,6 відсотка, тобто при затвердженому з урахуванням змін  плані на звітний період 41780,7 тис.грн. фактично надійшло 44968,4 тис.грн., або більше на 3187,7 тис.грн. До надходжень відповідного періоду минулого року ріст становить 1596,4 тис.грн., або 3,7 відсотка.

        По районному бюджету забезпечено виконання по власних доходах на 106,0 відсотка, тобто при затвердженому плані 21293,8 тис.грн., фактично надійшло 22580,9 тис.грн. Обсяг перевиконання становить 1287,1 тис.грн., а до надходжень минулого року ріст становить 1,7 відсотка, або 386,5 тис.грн.

Всіма 22 органами місцевого самоврядування забезпечено виконання місцевих бюджетів по власних доходах за 2009 рік.

На протязі року 15 органів місцевого самоврядування прийняли рішення на збільшення планових показників по власних доходах на 880,5 тис.грн., 4 – на зменшення на суму 405,1 тис.грн. Вцілому, плановий обсяг бюджету району по власних доходах збільшено на 475,4 тис.грн. Зміни до районного бюджету не вносилися.

           Розширюється сфера обслуговування,

          За 11 міс 2009 року в районі відкрилося 25 об’єктів торгівлі, 9 об’єктів побутового обслуговування населення , 1 аптека, 1 автозаправочна станція.

       За дев’ять місяців  2009 року  роздрібний товарообіг становить 182,8 млн. грн.

                  

                Значну частку в торгівельному обороті району, а це близько 30 відс., як в торгівлі, так і в ресторанному господарстві забезпечує така потужна організація, як Сарненська райспоживспілка.

 Так, роздрібний товарооборот райспоживспілки за 9 місяців поточного року становить 54 млн. грн., або 108,2 відсотка до відповідного періоду минулого року. Очікуваний результат за 2009 рік становить 71,5 млн. грн. або 102,9 відсотків до відповідного періоду минулого року.

                 Реальним відображенням економічної ситуації, вирішення соціальних питань - є зайнятість людей, стан справ на ринку праці.

 Протягом 11 місяців 2009 року в районі забезпечено зайнятість населення шляхом створення нових робочих місць для 823 осіб, в тому числі

·        Для найманих працівників у юридичних осіб – 336;

·        Для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців - 487

За сприянням центру зайнятості працевлаштовано 2010 незайнятих громадян, що становить 126 відс. від завдання, доведеного на 2009 рік Залучено до виконання оплачуваних громадських робіт 680 осіб, або 100 % від прогнозованого завдання, та охоплено професійним навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації 583 безробітних, або 90 % річного завдання. 

                   Рівень зареєстрованого безробіття в районі на 01.12.2009 становив
2,7 відс. проти  5,2  відс. станом на 1 січня  2009 року.

           Незважаючи на вплив негативних наслідків фінансово-економічної кризи на економіку району, реалізація заходів Програми – 2009, дозволила збільшити видатки на соціальний захист населення, охорону здоров’я, освіту, культуру та забезпечити Їх стабільне функціонування.

У 2009 році обсяг субвенції із Державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям передбачився в сумі
68,7 млн. грн., що на 15,4 млн.грн.  більше порівняно з 2008 роком.

           Загальний обсяг видатків на утримання галузі охорони здоровя у 2009 році порівняно з 2008 роком збільшився на 5,4 млн. грн., або на 15,9 відсотків і склав 39,4 млн. грн.

         В районі збережена мережа лікувально-профілактичних закладів: 49 фельдшерсько-акушерських пунктів; 7 лікарських амбулаторій загальної практики/сімейної медицини; дільнича лікарня; міська лікарня; районна лікарня; центральна районна лікарня та стоматологічна поліклініка.

         В рамках «Програми удосконалення мережі лікувально-профілактичних закладів Сарненського району та підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення», у сільській місцевості здійснюється:

- реконструкція приміщення дитячого садочка під лікарську амбулаторію загальної практики/сімейної медицини села Ясногірка., на даний об’єкт з районного бюджету в 2008 році виділено 540,0 тис.грн. та 350,0 тис.грн. в 2009 році (профінансовано 2009 рік – 257308 грн.);

- добудова приміщення лікарських амбулаторій загальної практики/сімейної медицини села В.Вербче (виготовлена проектно-кошторисна документація – 17152 грн., виготовлення проекту землеустрою - 3085 грн., 544 грн. – топографічні роботи) – 20,8 тис. грн.;

- реконструкція приміщення дитячого садочка під лікарську амбулаторію загальної практики/сімейної медицини села М. Цепцевичі (виготовлена проектно-кошторисна документація – 16400 грн., виготовлення проекту землеустрою, експертна оцінка – 3208 грн , топографічні роботи – 1199 грн. ) – 20,8 тис. грн.

         Для лікарських амбулаторій загальної практики/сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів, які знаходяться на територіях сільських, селищних рад району придбано: на суму 5,9 тис. грн. – сухожарова шафа, 4 тонометри, медінструментарій (В.Вербче); 2,8 тис. грн.. - холодильник (Вири); 26,0 тис.грн. – стоматологічна установка (Корост); 1,5 тис.грн. – холодильник (Костянтинівка); 9,7 тис.грн ФЕК та ваги дитячі (Любиковичі); 2,6 тис.грн. – холодильник (Стрільськ); 10,7 тис.грн. ФЕК, медінструментарій та 34,0 тис.грн. – ремонт системи опалення, придбано і встановлено 2 котли (Тутовичі);    16,7 тис. грн.. – ФЕК та центрифугу (Кричильськ).

         За звітний період за рахунок районного бюджету для Сарненської центральної районної лікарні придбано безтіньову операційну лампу - 29,2 тис.грн.; санітарний автомобіль – 97,1 тис. грн., для Тинненської дільничої лікарні електрокардіограф – 18,0 тис.грн.

         Демографічна ситуація в районі з одною із кращих в області. За звітний період зменшилась кількість непланових вагітностей, скорочено кількість абортів, збільшено показники природного приросту та народжуваності, знижено рівень малюкової смертності, знизився відсоток новонароджених дітей, які були переведені в обласні лікувальні заклади. За 2009 рік проведено диспансеризацію населення на 98,3 відсотки, в тому числі дітей – на 100 відсотків.

        З метою раннього виявлення патології шийки матки, своєчасного виявлення передракових станів в жіночій консультації ЦРЛ створено кабінет патології шийки матки, який обладнаний кольпоскопом. Для раннього виявлення патології молочної залози в ЦРЛ працює мамограф. На   базі   жіночої   консультації   ЦРЛ   створено   кабінет   відповідального батьківства, кабінет планування сім'ї.

Важливим елементом в діяльності акушерських відділень ЦРЛ стало впровадження новітніх перинатальних технологій. Відповідно до вимог Програми і наказу МОЗ України від 10.05.2007 № 234 «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах» в акушерських відділеннях району проведена реорганізація: ліквідовані відділення обсервації, пологи проводяться в індивідуальних і сімейних пологових залах, рівень партнерських пологів склав 54 % від загальної кількості пологів. Акушерський ліжковий фонд переведений на режим сумісного перебування матері та новонародженого, практикується рання виписка із стаціонару. В зв'язку з придбанням пологовим відділенням ЦРЛ апарату штучної вентиляції легень для новонароджених, проведена реорганізація роботи неонатологічної служби з метою надання кваліфікованої медичної допомоги дітям, які народжені у важкому стані. Широко впроваджується в районі галузева програма «Підтримки грудного вигодовування дітей».

Сьогодні структурні підрозділи Сарненської ЦРЛ ( жіноча консультація, пологові відділення, дитяча поліклініка та дитяче відділення) активно готуються для проходження в квітні 2010 року сертифікації на відповідність статусу «Лікарня доброзичлива до дитини».

     Видатки на утримання освітньої галузі у 2009 році становили – 76,4 млн. грн., що на 47,3 відсот. більше порівняно з 2008 роком.

Профінансовано – 75,7млн.грн, що на 23.8 млн.грн. більше, ніж у 2008 році(68,6%).

Видатки на освітню галузь

        Відповідно до завдань Програми – 2009, в районі продовжується робота з розширення мережі дошкільних закладів. У цьому році відкрито дошкільний навчальний заклад з короткотривалим режимом роботи у с.Карпилівка та 4 додаткових групи у ДНЗ № 9 м.Сарни. Всього в районі функціонує 39 дошкільні заклади, з них з короткотривалим режимом роботи – 14. Показник охоплення дошкільною освітою в районі складає 33,6.

Дошкільною освітою охоплено 1545 дітей п’ятирічного віку, що становить 100відс.

Охоплення дітей дошкільною освітою

               З 01 вересня 2009 р. у загальноосвітніх навчальних закладах введено три посади практичних психологів та одну посаду соціального педагога.

Відбулась реорганізація Степанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – колегіуму у Степанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступеня ( розпорядження голови адміністрації від 27.04.09 № 177).

 Для дітей з інвалідністю та для осіб з обмеженими фізичними можливостями створено належні умови для інтегрованого навчання. Організовано індивідуальне навчання для 73-ми дітей. В 17-ти навчальних закладах облаштовані пандуси, в 38 навчальних закладах встановлено кнопки виклику.

       У 2009 році екстернатною формою навчання було охоплено 81 учень.

       У загальноосвітніх навчальних закладах району працює 32 класи з поглибленим вивченням навчальних предметів ( 693 учні), 95 класів - з профільним навчанням ( 1711 учнів). До мережі Інтернет підключені 53 освітні установи району з них: до супутникового Інтернету – 448, до радіо Інтернету – 1, до кабельного Інтернету – 1, АДСЛ - 3. Створено веб сторінку у Сарненській ЗОШ І-ІІІ ст. №4 та Сарненському НВК «Школа - колегіум».

            Щорічно проводиться районний огляд-конкурс «Кращий дошкільний навчальний заклад року» та «Навчальний заклад року».

За підсумками проведення ІІ етапу конкурсу «Кращий дошкільний навчальний заклад року» серед дошкільних навчальних закладів сільської місцевості Чудельський дошкільний навчальний заклад зайняв ІІІ місце, а Сарненський дошкільний навчальний заклад № 1 став лауреатом.

Лауреатом обласного конкурсу „Загальноосвітній навчальний заклад року” серед загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості стала Орлівська загальноосвітня школа І ступеня.

       В районі працює 12 освітніх округів організація роботи , яких спрямована на забезпечення якісної загальної середньої освіти, допрофільної та профільної підготовки. На базі Сарненського освітнього округу №1 був проведений обласний семінар з теми « Шляхи формування економічних компетентностей учнів в системі освітнього округу» . В районі проведено Всеукраїнську нараду – семінар начальників управлінь освіти і науки з теми « Створення освітнього середовища для реалізації нахилів та здібностей дитини у процесі запровадження профільного навчання». На базі спеціалізованої школи розвитку І ступеня №5 м. Сарни та Орлівської проведений обласний семінар - практикум методистів з питання організації навчально – виховного процесу в початковій ланці.

На базі Сарненського освітнього округу №3 відбулася творча зустріч завідувачів районних методичних кабінетів Вінницької області по організації роботи освітніх округів Сарненського району. Учні Клесівської ЗОШ І-ІІ ст. взяли участь у ІІІ Всеукраїнському зльоті лісівників.

Методичним кабінетом відділу освіти випущений інформаційний збірник «Освіта Сарненщини в цифрах і фактах», «Освітянський путівник».

Учень 9 класу сарненської гімназії за результатами ІУ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін відзначений стипендією голови облдержадміністрації.

На виплату одноразової допомоги дітям-сиротам у 2009 році було використано 38,2 тис. грн.

По проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» в район надійшло 7 шкільних автобусів, а саме для Карпилівської, Чудельської, Ясногірської, Коростської, Цепцевицької, Люхчанської та Клесівської загальноосвітніх шкіл.

Завдяки отриманим автобусам додатково підвозитимуться 254 учнів у сільській місцеввості.

        Розширюється мережа фізкультурно-спортивних відділень.

 З початку року ДЮСШ відділу освіти райдержадміністрації на базі загальноосвітніх шкіл відкрито два нових відділення з легкої атлетики (Зносичі,Тинне).   На утримання закладу на 2009 рік затверджено видатків в сумі 500,9 тис. грн., що на 135,5 тис. грн. більше ніж в 2008 році.

 ДЮСШ «Колос» відкрито два нові віділення з футболу ( с. Кричильськ, с. Тріскині). На утримання ДЮСШ «Колос» на 2009 рік затверджено видатки в сумі 535,5 тис. грн, що на 79,8 тис. грн більше, ніж у 2008 році.

     На реалізацію Програми     розвитку фізичної культури та спорту в Сарненському районі на 2008-2012 роки в 2009 році в районному бюджеті затверджені видатки в сумі 305 тис.грн., що на 6,7 відс. більше ніж у  2008 року. Профінансовано 305,0 тис.грн.

                Загальний обсяг видатків на утримання галузі культури у
2009 році склав 9,5 млн.грн. і збільшився проти 2008 року на 8,5 відс.

           Для збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури протягом поточного року проведено поточні ремонти в 47 закладах культури на суму 122,2 тис. грн., з них за рахунок місцевих бюджетів –           78,9 тис. грн., за рахунок спецкоштів культосвітніх установ – 42,2 тис. грн., спонсорська допомога – 1,1 тис. грн.

         Проведено капітальні видатки:

- приміщення міського будинку культури «Залізничник» (реконструкція приміщення) – 83,5 тис. грн. (міський бюджет);

- приміщення дитячої музичної школи м. Сарни (корпус № 2) –                 241.6 тис. грн. (районний бюджет);

- завершено будівництво клубу с. Довге – 115,2 тис. грн ( сільський бюджет);

- облаштовано систему опалення у будинку культури с. Селище – 23,6 тис. грн ( сільський бюджет);

- капітальний ремонт даху та фасаду клубу с. Гранітне – 82,7 тис. грн.( сільський бюджет).

      Як і прогнозувалось, обсяг наданих платних послуг зріс порівняно з  2008 роком на 8,3  відс. і склав   312,2  тис. грн.

              Реалізується право дітей на сімейне виховання.   

У 2009 році на первинному обліку в службі у справах дітей Сарненської райдержадміністрації перебували 201 дитина – сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, з них у сімейні форми виховання влаштовані 172 дитини, що становить 85,6 відсотка.

На теренах району на даний час функціонують 3 прийомні сім’ї, одна з яких – прийомна сім’я Красовських – була створена у червні 2009 року.

Упродовж 2009 року громадянами району усиновлено 5 дітей з різних регіонів України. 

У 2009 році оздоровлено 12330 дітей шкільного віку, з них 112 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 158 дітей-інвалідів, 1630 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

      У результаті реалізації заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, за  2009 рік кількість надзвичайних ситуацій зменшилась на 28 відс. проти   відповідного період 2008 року.

      В районі ведеться системна співпраця органів місцевої влади з правоохоронними органами та громадськістю щодо профілактики злочинності та підвищення правопорядку. Питома вага порушених кримінальних справ зменшилась з 8,8 відсотка в 2008 році до 7,1 відсотка і їх кількість з 229 до 189 кримінальних справ.

       

Разом з тим, внаслідок фінансової кризи та негативного впливу інших об‘єктивних факторів, не вдалось досягти окремих запланованих показників.

             За січень- листопад темп промислового виробництва склав 76 відсотків до відповідного періоду минулого року ( при запланованому Програмою темпі 100 відсотків)

            Зменшено виробництво м’яса на 2.3 відсотка, зерна на 16 відсотків, зменшено поголів’я ВРХ на 7,5 відсотка. Під урожай 2010 року посіяно 2758 гектарів озимих зернових, що на 23 відсотки менше минулого року. 

           Як передбачалось Програмою-2009, не  придбано доїльний зал «Паралель» в СГПП «Случ» та не проведено модернізацію тваринницького комплексу в СГПП «Дружба»,.

         Обсяг будівельних робіт зменшився проти рівня відповідного періоду 2008 року на 16,4 відсотка.

       Фінансова криза призвела до суттєвого зниження обсягу інвестицій в основний капітал, який склав 20 відсотків до відповідного періоду минулого року

         В зв’язку з прийняттям нової редакції Порядку введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою КМУ від 20.05.2009 № 534 не виконується комплексна програма житлового будівництва в Сарненському районі на 2009 рік. При завданні 7,0 тис.кв.метрів загальної площі житла, за звітний період прийнято в експлуатацію тільки 15 житлових будинків садибного типу загальною площею 1791,4 кв.метрів.

                   Незважаючи на вжиті заходи, значною залишається заборгованість із виплати заробітної плати, яка станом на 01.12.2009 склала 1,3 млн. грн.
            Не забезпечено планові завдання надходжень до Державного бюджету. При завданні зібрати 43,8 млн.грн. зібрано  37,4 млн.грн (85,5 відс.виконання завдання) До загального фонду Державного бюджету України забезпечено збору в сумі 36,0 млн.грн. (виконання завдання становить 85,3 відс.), що на 9,9 млн.грн. менше минулорічного збору.

         Обсяг реалізованих платних послуг за січень – вересень 2009 року скоротився на 22 відс. в порівнянні з минулим роком, роздрібний товарообіг на 13,6 відсотка.

        Для вирішення зазначених проблемних питань головою райдержадміністрації видано відповідні розпорядження і доручення, хід виконання яких перебуває на постійному контролі.

Додати коментар

 • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
 • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
 • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.