Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та оплату праці заступника голови районної ради восьмого скликання


Про присвоєння рангу посадової
особи місцевогосамоврядування та
оплату праці заступника голови
районної ради восьмого скликання

 
 
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 15, 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Взяти до відома, що згідно зі статтями 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» заступнику голови районної ради ___________________ присвоєно ________ ранг посадової особи місцевого самоврядування четвертої категорії посад.
2. Заступнику голови районної ради ________________________ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» встановити:
2.1. посадовий оклад у розмірі __________ грн;
2.2. надбавку за _________ ранг посадової особи місцевого самоврядування у розмірі _______ грн;
2.3. надбавку за вислугу років у розмірі _____ відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування;
2.4. надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі ____ відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
3. Преміювати заступника голови районної ради ____________ щомісячно впродовж 2020 року за фактично відпрацьований час у розмірі ____ відсотків його посадового окладу.
4. Надавати заступнику голови районної ради ______________ щорічно допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати.
 
 
Голова ради                                                                                                                                                                         Я.В.Яковчук